Cirkas
Šiais mokslo metais mokyklose dirba beveik tūkstančiu daugiau mokytojų padėjėjų

dirbaŠiais mokslo metais šalies ugdymo įstaigose dirba jau 5271 mokytojo padėjėjas – tai beveik tūkstančiu daugiau nei praėjusiais mokslo metais, kai mokyklose dirbo 4280 mokytojų padėjėjų. Per pastaruosius ketverius metus šių darbuotojų skaičius mokyklose išaugo 2,5 karto. 

Mokytojų padėjėjų mokyklose kasmet nuosekliai daugėja: 2019–2020 m. m. jų dirbo 2069, 2020–2021 m. m. – 2696, 2021–2022 m. m. – 3415, 2022–2023 m. m. – 4280. Šiais mokslo metais skaičiuojama didžiausias iki šiol padidėjimas – mokyklose pradėjo dirbti dar 991 mokytojų padėjėjas.

Pagrindinė mokytojo padėjėjo funkcija – padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam ugdytiniui. Patys mokytojo padėjėjai ugdymo proceso neorganizuoja, užduočių ugdytiniams nerengia, pamokų nedėsto. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui per pamokas – paaiškina mokytojo skirtas užduotis, padeda perskaityti tekstus, užsirašyti pamokos medžiagą, pasižymėti namų darbus, pasiruošti mokymosi priemones ir jomis naudotis, t.t. Taip pat mokytojo padėjėjas padeda vaikams per pertraukas: jei reikia, palydi į valgyklą, popamokinius užsiėmimus, pasitinka atvykus į mokyklą, kartu su klase keliauja į išvykas ir kt. 

„Nors švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. Dabar valstybės biudžeto lėšos sudaro didesniąją dalį šios srities finansavimo – net 80 proc., bet labai skatintume daugiau lėšų švietimo pagalbai skirti ir savivaldybes. Didesnis finansavimas reiškia daugiau profesionalių švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų mokyklose, daugiau konsultacijų vaikams ir tėvams, daugiau mokymosi sėkmę patiriančių įvairių galių vaikų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

Švietimo pagalbos finansavimas valstybės lėšomis nuo 2019 m. išaugo 100 mln. eurų – nuo 61 mln. eurų 2019 m. iki numatytų 162 mln. eurų 2024 m.

Augantis švietimo pagalbos finansavimas lemia ne tik didėjantį mokytojų padėjėjų skaičių. Daugėja ir kitų švietimo pagalbos specialistų: per kelis pastaruosius metus atsirado per 620 naujų švietimo pagalbos etatų (2019-2020 m. m. jų švietimo įstaigose buvo 3,6 tūkst., 2023-2024 m. m. – 4,2 tūkst.). Šiemet numatytas finansavimas leis įsteigti dar apie 200 naujų etatų mokyklose. 

Iš švietimo pagalbai skiriamų lėšų yra mokami atlyginimai mokyklose, darželiuose dirbantiems logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams, taip pat mokytojų padėjėjams. Šiomis lėšomis apmokamas pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistų darbo užmokestis, taip pat paslaugos, susijusios su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialinę pedagogine pagalba ir prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode