Popiežius: krikščionių vienybės siekis – kiekvieno krikščionio įsipareigojimas

siekisPopiežiaus pasiuntinys į šv. Andriejaus liturginę iškilmę trečiadienį Fanare, Stambule, dalyvavo patriarchato globėjo iškilmės liturgijoje, kuriai vadovavo patriarchas Baltramiejus. Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas emeritas ir Šventojo Sosto delegacijos vadovas, po liturgijos patriarchalinėje Šv. Jurgio katedroje perskaitė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinią Konstantinopolio patriarchui ir jos tekstą su popiežiaus parašu perdavė Baltramiejui.

Popiežiaus katechezė. Tikroji paguoda

paguodaTrečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje, tęsdamas katechezę apie dvasinę įžvalgą, popiežius davė patarimų, kaip atpažinti tikrą, Dievo mums teikiamą paguodą.

Kard. K. Krajewskis: turime labiau rūpintis benamiais

benamPopiežiaus išmaldininkas prisimena Burkhardą Schefflerį, benamį, kuris mirė prie Šv. Petro aikštės kolonados. Kardinolas pasakoja apie Vatikano ir Romos tarnybų karitatyvinę tarnystę vargšams, sakydamas kad jo vaidmuo yra ištuštinti Šventojo Tėvo labdarai skirtą sąskaitą, kad padėtų vargšams.

Šventasis Sostas: dar nepasirašę konvencijos dėl minų, tai tepadaro

minu„Priešpėstinė mina“ – mina, kuri sukonstruota taip, kad sprogtų, kai prie jos atsiduria, link jos artėja arba prie jos prisiliečia asmuo, ir kuri sužaloja, sužeidžia ar užmuša vieną ar kelis asmenis, paaiškinama „Konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo“. Šventojo Sosto atstovas paragino ją pasirašyti dar to nepadariusias šalis. 

Sinodinis kelias: ne iš anksto parašytos išvados, o Dievo tautos balsas

ankstoRomoje įvyko sinodinio kelio žemyninio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas. Lapkričio 28 dieną, pirmadienį, susitikimo dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Galimi priminti, kad vienas iš atsakingųjų už Europos kontinento sinodinį kelią yra Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Popiežiaus sveikinimas Katalikų veikimo nariams

nariamsSekmadienį Romoje baigėsi Tarptautinio katalikiško veikimo forumo visuotinis suvažiavimas, sušaukiamas kas ketverius metus, išrenkantis nuolatinį sekretoriatą ir nustatantis gaires keliems metams į priekį. Šis Forumas vienija 26 šalių Katalikų veikimo organizacijas. Suvažiavimo dalyviai sulaukė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo.

Popiežius italų jaunimui: svajokite drąsiai

drasPirmadienio, lapkričio 28 d., rytą popiežius priėmė grupę Italijos jaunuolių kartu su mokytojais. Jie dalyvavo pastarosiomis dienomis vykusiame susitikime, kuriuo rengiamasi kasmetiniam žygiui už taiką iš Perudžos į Asyžių.

Irako mokslininkas: popiežius prisideda prie dialogo tarp sunitų ir šiitų skatinimo

dialogoIslamo ir krikščionių dialogo tema, vidinio dialogo tarp musulmonų šiitų ir sunitų būtinybė vėl iškilo lapkritį kartu su aukščiausio lygio susitikimais, kuriuose dalyvavo religiniai lyderiai. Nuo forumo Bahreine su popiežiumi Pranciškumi ir Al-Azharo imamu Ahmadu Al-Tayyebu iki Taikos forumo Abu Dabyje, kuriame dalyvavo musulmonų, krikščionių ir žydų lyderiai, popiežiaus 2019 m. pradėta kelionė tęsiasi, nors sutinka kliūčių. 

Trečiadienio katechezė. Dvasinė paguoda

paguodaBendrojoje audiencijoje, surengtoje lapkričio 23-iąją, popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą, apie įvairius elementus ir veiksnius, kurie leidžia įžvelgti svarbiausius dalykus ir išgirsti tylų Dievo balsą. Praėjusios katechezės dėmesio centre buvo nerimas ir liūdesys, o šios – paguoda. Svarbu atskirti, kokia paguoda yra autentiška.

S. Ševčukas: „Dieve, suteik vaikams galimybę lankyti mokyklą“

lankytiUkrainos graikų apeigų katalikų vadovas antradienį, lapkričio 22 d., 272-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje trumpai apžvelgęs pastarosios paros įvykius – mūšius fronte, ypač Donbase, nesibaigiančius apšaudymus ir bombardavimus, civilių žmonių kančias visoje Ukrainoje, paminėjo ir išvaduoto Chersono gyventojų liudijimus apie nežmonišką rusų elgesį su žuvusių savo karių kūnais.

Popiežiaus užuojauta dėl „Gegužės aikštės motinų“ judėjimo įkūrėjos mirties

motinuPopiežius pareiškė užuojautą dėl Hebe Pastor de Bonafini mirties. Ši argentinietė moteris prieš keturis dešimtmečius įkūrė „Gegužės aikštės motinų“ judėjimą – organizaciją, kuri protestavo prieš tuo metu Argentiną valdžiusios diktatūros nusikaltimus, politinės opozicijos veikėjų pagrobimus ir žudymą.

A†A kun. Anupras Gauronskas (1938–1972–2022)

anupras2022 m. lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas.

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: kaip ugdyti vaikus karo sąlygomis?

salygomisPraėjusią dieną ir naktį kentėjome sielvartą, skausmą, ašaras, Ukrainos žemę vėl drebino rusų raketos, bombos, apšaudymai, liejosi žmonių kraujas, kreipėsi į ukrainiečius ir visus geros valios žmones Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdiene vaizdo žinia, paskelbta pirmadienį, lapkričio 21 d., kurį Ukrainai buvo jau 271-oji karo diena.

Popiežius pakvietė jaunimą į PJD Lisabonoje, prašė melstis už Ukrainą ir Palestiną

jaunimaPo sekmadienio Mišių Asčio katedroje popiežius vadovavo Viešpaties angelo maldai. Prieš palaiminimą Romos vyskupas kreipėsi ypač į jaunimą, dar kartą pakartojo kvietimą dalyvauti Pasaulinėje jaunimo dienoje 2023 metais Lisabonoje ir prisiminė nuo karo kenčiančius kraštus, išskirtinai paminėjo Ukrainą ir Palestiną.

Kristus, Visatos valdovas

87komentarasMes ne vargšai valdiniai, kurie privalo savo vertę įrodinėti paklusdami, atgailaudami ir aukodami, bet Karaliaus vaikai.

Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“  Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 35-43)

Vatikano institucija ir evangelizavimo uždavinys amžių eigoje

eigojeSąmoningumas, kad Evangelijos skelbimas yra svarbiausia popiežiaus užduotis, būtinybė tai daryti koordinuotu būdu ir supratimas, kad atėjo laikas ankstesnę, poreikių ir situacijų nebeatitinkančią praktiką pakeisti nauja ir lėmė už tikėjimo sklaidą atsakingos kongregacijos įsteigimą 1622 metų birželį Romos kurijoje. Romoje surengta tarptautinė konferencija, skirta paminėti šios institucijos 400 metų jubiliejų, apžvelgti jos raidą bei vietą dabartinėje Šventojo Sosto struktūroje. 

S. Ševčukas: „Tegul Dievo malonė teka ant mūsų žaizdų“

malone„Šiuo metu, kai jums kalbu, virš Ukrainos skrieja rusų raketos ir yra paskelbtas oro pavojus. Priešas vėl smogia Ukrainos miestų ir kaimų infrastruktūrai, vėl vykdo karo nusikaltimus, o mes dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad tebesame gyvi“, – kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pradėdamas savo kasdienę žinią, paskelbtą ketvirtadienį, lapkričio 17 d., kuri Ukrainai buvo jau 267-oji karo diena.

COMECE: kas gi dar turi įvykti, kad karas baigtųsi?

ivyktiAtsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Ukrainoje ir Lenkijoje, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) trečiadienį, lapkričio 16 d., paskelbė pareiškimą, kurį parengė į antrąjį metinį posėdį susirinkusi COMECE ES išorės santykių komisija, vadovaujama vysk. Rimanto Norvilos.

Arkivysk. S. Ševčukas: gydytojų rankomis Dievas gydo mūsų žaizdas

rankomisAntradienį Ukrainą sukrėtė dar vienas masinis Rusijos išpuolis prieš taikius miestus ir kaimus, per vieną dieną buvo paleista beveik šimtas raketų. Elektros energijos tiekimą užtikrinanti infrastruktūra buvo pažeista beveik visose šalies dalyse. Vėl yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje trečiadienį, lapkričio 16 d., kuri Ukrainai buvo jau 266-oji karo diena.

Popiežiaus katechezė: nerimas širdyje padeda įveikti sunkumus

nerimasTrečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, tęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų mąstymus apie dvasinę įžvalgą, popiežius kalbėjo apie liūdesį ir nerimą. Panašiai kaip apleistumo jausmas, kuriam jau buvo skirta viena katechezė, liūdesys ir nerimas, nors patys savaime yra kenksmingi, laiku atpažinti ir gerai suprasti gali skatinti ir žmogaus dvasinį augimą.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode