Cirkas
Komisijos išvados dėl IT tarpinio užduoties: atitiko programą, tačiau kai kurie uždaviniai galėjo klaidinti – už juos bus pridėta daugiau taškų

klaidintiInformatikos tarpinio patikrinimo užduotis atitiko programą ir netgi buvo lengvesnė, nei reikalauja užduoties aprašas, tačiau kai kurie uždaviniai neturėjo būti įtraukti į patikrinimą, nes mokiniai tų temų mokysis vėliau. Taip pat pasitaikė neaiškių formuluočių užduočių atsakymų variantuose. Tai nustatė švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija. Už nekorektiškai pateiktas užduotis mokiniams bus skiriama taškų, mokinių vertinimai nuo to nenukentės – atvirkščiai, jie padidės.

Komisijos išvadose nurodoma, kad į tarpinį patikrinimą negalėjo būti įtrauktas IV gimnazijos klasės mokymo(si) turinys, kaip tai buvo padaryta 5 klausime, kuriame įvardintos skaitmeninės empatijos temos mokomasi tik IV gimnazijos klasėje. Taip pat komisija daro prielaidą, kad iki tarpinio patikrinimo mokiniai neturėjo pakankamai laiko pilna apimtimi įgyti vektorinės grafikos temos žinių, nors tarpiniame buvo keletas tokių klausimų.

3 klausime tarp atsakymų pasirinkimų yra pavartota mokiniams mažiau žinoma sąvoka „hierarchinis“ kompiuterinio tinklo sujungimo būdas. Nacionalinės švietimo agentūros paskelbtoje metodinėje medžiagoje ir anksčiau leistuose vadovėliuose vartojama sąvoka „medžio“ kompiuterinio tinklo sujungimo būdas, todėl tai galėjo suklaidinti dalį mokinių.

7 klausimo atsakyme „Rašymas, skaitymas ir tekstų apdorojimas dažniausiai vyksta su simbolių rinkiniais, tokiais kaip ASCII arba Unicode, kurie priklauso nuo dvejetainės sistemos“ yra dviprasmiškas teiginys „priklauso nuo“, kuris gali būti interpretuojamas ir taip, kad dešimtainis ar šešioliktainis kodas gali būti perskaičiuojamas į dvejetainę skaičiavimo sistemą. Todėl ir šis atsakymo pasirinkimas laikytinas teisingu.

8 klausimo formuluotė ir pateikimo forma yra netinkamos. Klausimas rengėjų priskirtas Algoritmų ir programavimo mokymo(si) turiniui, bet klausime pateikiamas reiškinys, kuris (su tam tikromis modifikacijomis) gali būti pritaikomas tik kai kurioms programavimo kalboms. Tai galimai klaidino mokinius ir nulėmė šio klausimo sunkumą – tik 25,5 procentų mokinių į jį atsakė teisingai.

18 klausimo atsakymų pasirinkimuose nebuvo nurodyta teisingo atsakymo pagal pateiktą sąlygą mokiniams, kurie mokosi programuoti Python programavimo kalba.

Nepaisant sunkumų, užduočiai atlikti pakako laiko: praėjus 60 min. iš užduočiai atlikti skirtų 90 min. užduotį buvo baigę apie 90 proc. mokinių.

Komisija pateikė konkrečias rekomendacijas dėl užduoties vertinimo:

  • mokiniams, kurie pasirinko 3 klausimo 3 paveikslėlio 5 atsakymą „Mišrusis (hibridinis)“, įskaityti jį kaip teisingą atsakymą ir skirti 1 tašką;
  • visiems mokiniams už 5 klausimą skirti 2 taškus, nes  į tarpinį patikrinimą negali būti įtraukti IV gimnazijos klasės mokymo(si) turinio klausimai;
  • tiems mokiniams, kurie pasirinko 7 klausimo D variantą „Rašymas, skaitymas ir tekstų apdorojimas dažniausiai vyksta su simbolių rinkiniais, tokiais kaip ASCII arba Unicode, kurie priklauso nuo dvejetainės sistemos “, įskaityti jį kaip teisingą atsakymą ir skirti 1 tašką;
  • visiems mokiniams už 8 klausimą skirti 2 taškus, nes klausimo formuluotė ir pateikimo forma yra netinkamos;
  • visiems mokiniams už 9, 10 ir 11 klausimus skirti numatytus atitinkamai 1, 3 ir 1 taškus (iš viso 5 taškus), nes iki tarpinio patikrinimo mokiniai neturėjo pakankamai laiko pilna apimtimi įgyti šios temos žinių ir išsiugdyti gebėjimų;
  • visiems mokiniams už 18 klausimą skirti 2 taškus, nes tarp pasirenkamų atsakymų nėra teisingo atsakymo Phyton programavimo kalba.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įpareigojo Nacionalinę švietimo agentūrą atsižvelgti į komisijos išvadas ir pakoreguoti minimų uždavinių vertinimus. Galutiniai rezultatai bus paskelbti per penkias darbo dienas.

Kaip buvo skelbta anksčiau, ši tarpinių sesija laikoma pilotine, tačiau į gegužės pradžioje vyksiančius inžinerinių technologijų, chemijos ir istorijos tarpinius užsiregistravusiems mokiniams patikrinimai vyks, kaip numatyta. Mokiniai galės rinktis, ar įskaityti gautą vertinimą į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą, ar norės kitąmet laikyti visos apimties valstybinį brandos egzaminą.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode