Cirkas
Likusieji šių metų tarpiniai patikrinimai vyks taip, kaip numatyta

numatytaĮ gegužės pradžioje vyksiančius inžinerinių technologijų, chemijos ir istorijos tarpinius užsiregistravusiems mokiniams patikrinimai vyks, kaip numatyta.  Nacionalinė švietimo agentūra organizavo papildomą šių dalykų užduočių recenzavimą. 

Atsižvelgdama į mokyklų bendruomenėms kylančius klausimus dėl būtinybės III gimnazijos klasės mokiniams dalyvauti likusiuose trijuose šių metų gegužę organizuojamuose chemijos, istorijos ir inžinerinių technologijų tarpiniuose patikrinimuose pagal patvirtintą tvarkaraštį, ministerija mokyklas raštu informavo, kad pagal galiojantį reglamentavimą dalyvauti chemijos, istorijos ir (ar) inžinerinių technologijų tarpiniame patikrinime turi visi mokiniai, jei jie mokosi šio dalyko.

Ar įskaityti rezultatus – sprendžia mokinys

Mokiniams, dalyvavusiems atitinkamo dalyko tarpiniame patikrinime, bus sudaryta galimybė jį perlaikyti kitais mokslo metais ir bus įskaitomas aukštesnės vertės įvertinimas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dabar rengia atitinkamus teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų įtvirtinta, kad šių metų tarpinių patikrinimų sesija yra bandomoji su galimybe įsiskaityti gautus įvertinimus. Tai reiškia, kad šiais mokslo metais fiksuoti tarpinių patikrinimų rezultatai tik pačių mokinių pageidavimu galės būti įskaityti į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio vertinimas įskaitomas

Kaip jau buvo įtvirtinta ir skelbta nuo pat tarpinių laikymo pradžios, III gimnazijos klasės mokinių laikyto lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo perlaikymas kitais mokslo metais neorganizuojamas. Šio tarpinio patikrinimo rezultatas bus įskaitomas.

Tačiau  numatyta atsisakyti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos antrųjų tarpinių patikrinimų kitais mokslo metais IV gimnazijos klasės mokiniams.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzamino dalys ir turinys šiuo metu yra persvarstomi: atnaujintą šių dviejų dalykų valstybinio brandos egzamino modelį visuomenei planuojama pristatyti birželio mėnesį.

Numatoma, kad egzaminą galės laikyti ir nedalyvavusieji tarpiniuose

Mokiniams, šiais mokslo metais nedalyvavusiems tarpiniuose patikrinimuose, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, planuojama sudaryti galimybę kitąmet laikyti valstybinius brandos egzaminus visa apimtimi.

Kitų metų tvarkaraščiai – atsižvelgus į mokyklų lūkesčius

Reaguojant į pastabas dėl tarpinių patikrinimų proceso organizavimo kokybės, planuojamos tvarkaraščių korekcijos, siekiant atliepti mokyklų poreikius ir galimybes.

Norime užtikrinti, kad mokyklų bendruomenių, suinteresuotų šalių nuomonė yra girdima, pasiūlymai sisteminami, formuluojamos korekcijos ateičiai ir bus surasti optimaliausi sprendimai.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode