Cirkas
Švietimo bendruomenės atstovai tariasi dėl tarpinių patikrinimų tobulinimo

tarpiniuGegužės 7 dieną Nacionalinėje švietimo agentūroje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija surengė suinteresuotų šalių diskusiją, per kurią aptariami jau įvykę tarpiniai patikrinimai ir pristatomi siūlymai, kaip juos patobulinti. Renginyje dalyvauja mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, švietimo pagalbos specialistų, ministerijos atstovai. 

„Mokiniai, mokytojai, kiti švietimo bendruomenės nariai pritaria esminei idėjai dėl tarpinių patikrinimų, kurie išskaido valstybinio brandos egzamino krūvį. Remiantis šių metų patirtimi, reikia išsidiskutuoti visus niuansus, kaip tarpiniai patikrinimai turi būti rengiami, koks jų tvarkaraštis, kaip vertinami rezultatai, kad idėja būtų įgyvendinta be jokių trikdžių, nepatogumų. Visoms suinteresuotoms šalims pristatysime patikrinimų III ir IV klasės gimnazistams alternatyvas ir kartu ieškosime vieno geriausio sprendimo. Jį rasime kartu su bendruomene. Ypač rimtos diskusijos turėtų vykti dėl lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, planuodama tobulinti valstybinių brandos egzaminų sistemą, taip pat inicijavo konsultacinės darbo grupės sudarymą. Į ją pakviesti Lietuvos savivaldybių asociacijos ir savivaldybių švietimo skyrių padalinių vedėjų atstovai, gimnazijų vadovai, dalykų mokytojų asociacijų, Lietuvos moksleivių sąjungos nariai. Darbo grupė sudaroma siekiant suderinti skirtingų interesų grupių pasiūlymus ir taip užtikrinti, kad ateityje brandos egzaminų sesijos vyktų stabiliai ir patikimai. Su darbo grupės nariais numatoma konsultuotis prieš rengiant ir teikiant ministrui tvirtinti teisės aktus, reglamentuojančius egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimą ir vykdymą. Planuojama, kad darbo grupė reguliariai susitiks kartą per savaitę. Darbo grupei vadovaus viceministras Ignas Gaižiūnas.

Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų tarpinių patikrinimų sesija bus bandomoji su galimybe įsiskaityti gautus įvertinimus. Tai reiškia, kad šiais mokslo metais fiksuoti tarpinių patikrinimų rezultatai tik pačių mokinių pageidavimu galės būti įskaityti į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą. Kaip tarpiniai vyks kitais mokslo metais, sprendimas po diskusijų su bendruomene bus pristatytas iki birželio pabaigos.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode