Marcinkevičius
Patvirtintas šių metų Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas

biudzetasVasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 m. savivaldybės biudžetą – jis didesnis nei ankstesniais metais. Biudžetą sudaro kone 106 mln. Eur pajamų, iš jų beveik 4 mln. Eur metų pradžios lėšų likutis (apyvartinės lėšos), ir per 106 mln. Eur asignavimų išlaidoms. Asignavimai viršija pajamas asignavimais iš skolintų lėšų – kone 586 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšos skiriamos įgyvendinti devynioms programoms: Investicijų, Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Kultūros veiklos ir sporto plėtros, Savivaldybės veiklos valdymo, Socialinės paramos įgyvendinimo, Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo, Aplinkos apsaugos ir sveikatos, Turto valdymo.

Įvertinus finansines galimybes ir programų finansavimo poreikius, Savivaldybės tarybai pateiktas tvirtinti subalansuotas biudžetas, kuriame numatytas visas reikalingas finansavimas biudžetinių įstaigų veiklai užtikrinti, būtinoms viešosioms paslaugoms teikti, tęsti praėjusiais metais vykdytus projektus ir darbus  bei pradėti naujus. 

Kaip ir kasmet, daugiausia asignavimų skiriama švietimo ir socialinės apsaugos sritims: atitinkamai 49,7 proc. ir 16,2 proc. visų biudžeto išlaidų. Kita dalis asignavimų numatyta bendroms valstybės paslaugoms, ekonomikai, aplinkos apsaugai, poilsiui, kultūrai ir religijai, kitoms funkcijoms vykdyti.

Bus investuojama į švietimo ir kultūros kokybę, tęsiamas dalyvaujamasis biudžetas – gyventojų idėjų atranka ir jų įgyvendinimas, užtikrinama viešoji tvarka, gyventojų saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių plėtra, socialinė parama, teikiamos sporto ir sveikatingumo paslaugos, tvarkomi daugiabučių namų kiemai, poilsio vietos bei žaliosios erdvės, vietinės reikšmės gatvės ir keliai, tiesiami nauji dviračių takai.

Biudžetinės įstaigos dėl skaičiavimų principų pakeitimo  savo veiklai vykdyti papildomai gaus per 413 tūkst. Eur. Šių įstaigų pastatų remontui pagal nustatytą prioritetinių darbų eilę numatyta 150 tūkst. Eur.

Kelių ir gatvių naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui iš savivaldybės biudžeto skirtas 1 mln. Eur. Bus rekonstruojamos Vytauto g. Naikiuose ir Krakiuose, Saulės g. Tirkšliuose, Birutės g. Viekšniuose, projektuojama Mažeikių g. Kurmaičiuose, V. Kudirkos g. (tarp Laisvės ir Birutės g.) ir Žemaitės g. Mažeikiuose.

Dviračių takams įrengti, atnaujinti – kone 600 tūkst. Eur.

Privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių namų ir jų kiemų rekonstravimui, kapitaliniam ir paprastajam remontui, priežiūrai – 400 tūkst. Eur.

Nutekamojo vandens valymo infrastruktūrai plėsti – 375 tūkst. Eur.

Projektui „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba“ įgyvendinti – kone 350 tūkst. Eur

Pasikeitus teisės aktams savivaldybės biudžeto projektą pirmą kartą rengė Savivaldybės merė Rūta Matulaitienė – pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą biudžeto projektą sudaro ir savivaldybės tarybai teikia meras.

Savivaldybės biudžeto pajamos pradėtos planuoti praėjusių metų liepą. Rugsėjį Savivaldybės merės potvarkiu sudaryta darbo grupė, vadovaujama R. Matulaitienės, išanalizavo parengtus Savivaldybės strateginio veiklos plano programų projektus, išlaidų planavimo principus ir teikė pasiūlymus bei išvadas. Prieš teikiant biudžeto projektą Savivaldybės tarybai, su juo supažindinta visuomenė, svarstė Savivaldybės tarybos komitetai.

Mazeikiai.lt nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode